Skystų krovinių krovos paslaugos

Skystų krovinių krovos paslaugos

Kraunami skysti kroviniai:

• Biodyzelinas.
• Melasa.
• Augalinis aliejus.
• Naftos produktai.

Teikiamos paslaugos:

• Skystų krovinių krova iš/į laivus, naudojant skystų krovinių terminalų rezervuarus, o taip pat tiesioginė laivų krova iš/į geležinkelio cisternų ir autocisternų, naudojant skystų krovinių terminalų siurblius ir geležinkelio cisternų krovos estakadą.
• Tiesioginė skystų krovinių krova iš/į geležinkelio cisternas ir autocisternas, naudojant skystų krovinių terminalų siurblius ir geležinkelio cisternų krovos estakadą.
• Skystų krovinių pakrovimas į konteinerių cisternas ir konteinerius su įdėklais skystiems kroviniams (flexitank), naudojant skystų krovinių terminalų siurblius.
• Skystų krovinių sandėliavimas rezervuaruose.

Techninė įranga ir infrastruktūra:

• Skystų krovinių rezervuarai: 5000 m3 talpos – 1 vienetas, 4000 m3 talpos – 1 vienetas, 3000 m3 talpos – 2 vienetai.
• Terminalų siurbliai.
• Geležinkelio cisternų krovos estakada – 1 vienetas, su galimybe vienu metu aptarnauti 6 geležinkelio cisternas.
• Garo katilinė krovinio pašildymui geležinkelio cisternose ir krovinio temperatūros palaikymui rezervuaruose.