Melasos terminalo veikla š.m. pirmą pusmetį

Melasos terminalo veikla š.m. pirmą pusmetį

melasos terminalNaujasis skystų krovinių terminalas, skirtas melasos ir kitų panašių skystų produktų perkrovimui, kaip ir planuota, pradėtas eksploatuoti 2012 metų lapkričio 1 dieną. Pirmoji 3000 tonų melasos krovinio partija buvo sukaupta 2 savaičių bėgyje ir 2012 m. lapkričio 13-ąją pakrauta į laivą tolimesniam krovinio gabenimui. Nuo minimo terminalo eksploatacijos pradžios iki 2013 m. balandžio mėnesio pabaigos jau buvo perkrauta 60 tūkst. tonų melasos krovinio.

Naujasis skystų krovinių terminalas yra antrasis UAB „Vakarų krova“ teritorijoje veikiantis skystų krovinių terminalas. Minimą terminalą sudaro du rezervuarai, vienu metu talpinantys 6000 m3 skystų krovinių; garo katilinė, skirta krovinio pašildymui ir temperatūros palaikymui; geležinkelio estakada, kurioje vienu metu galima priimti ir vykdyti iškrovos darbus iš 6 geležinkelio cisternų; krovinio pakrovimo į laivus, autotransportą ir konteinerius, punktas.

Pirmasis skystų krovinių terminalas UAB „Vakarų krova“ teritorijoje buvo pradėtas eksploatuoti dar 2007 metais. Šis terminalas yra skirtas biodyzelino perkrovimui iš autotransporto į laivus, naudojantis vienu skystiems kroviniams skirtu rezervuaru, kurio talpa yra 4000 m3.